2021-02-18

உமா மகேஸ்வரன் ஜனனதினத்தை கொண்டாடிய மட்டு வாழ் சிறார்கள்!

மட்டக்களப்பு கொக்கட்டிச்சோலை அரசடி இல்ல சிறார்கள் உமாமகேஸ்வரன் ஜனன தினத்தை கொண்டாடியபோது. இவ் நிகழ்வில் மண்முனை மேற்கு தவிசாளர் புஸ்பாகரன் உபதவிசாளர் பொ.கேசவன் அவர்களும் கலந்து சிற்பித்தனர்.